Skip to main content

Online afsluiting semester Seminarium

Seminarium

16 maart 2021

Op 9 maart sloten studenten en docenten het eerste semester van het collegejaar af met een online ontmoeting 'ergens tussen digi-kerk en digi-kroeg in'. Een geslaagde avond om vorm te geven aan het leergemeeschap-zijn. Concrector Marijn Vlasblom blikt terug. 

Borrelplankje

"In normale tijden sluiten we een semester altijd af met een gezellig uurtje in het Baptist House waarbij we bidden, Turkse pizza eten, met elkaar evalueren ... Vanwege corona kon dat nu niet, maar we wilden niet na de laatste les alleen 'doei' zeggen. We zijn een leergemeenschap, zijn met elkaar onderweg - daar hebben we ook in coronatijd zoveel mogelijk vorm aan proberen te geven, al waren meer dan de helft van de lessen online. Vandaar het idee voor een online semesterafsluiting. Van tevoren stuurden we de studenten die zich hadden opgegeven per post een borrelplankje toe, met wat kaas en chips en zo."

Overdenking en pubquiz

21 03 Borrelplank seminariumEr waren zestien studenten en een aantal uurdocenten bij de afsluiting aanwezig. "Mooi om te zien: we hadden dit semester weer studenten van allerlei pluimage: van de CHE, de VIAA, de VU en het Evangelisch College. Een van hen logde zelfs vanuit Schotland in voor het programma. Teun van der Leer verzorgde een korte overdenking over Psalm 25 en daarna deden we een pubquiz, waarvoor de studenten ook vragen hadden aangeleverd. Die varieerden van inhoudelijke theologische vragen tot gekke eigenaardigheden van docenten. Het herinnerde me aan de bonte avond die we vroeger tijdens het startweekend vaak hadden. Voor de puntenverdeling van de quiz had ik een ingewikkelde 'toetsmatrijs' gemaakt, een tabel zoals ik die ook maak om de lesstof en toetsing voor onze vakken in kaart te brengen, maar nu met absurde instructies. Daardoor kon het gebeuren dat Deborah Krikken de quiz won omdat haar positieve verhaal over het Seminarium onverwacht extra punten opleverde, haha. Ja, we hebben veel gelachen."

Evaluatie

Net als anders was er ook een evaluatie van het semester. "De studenten hadden vijf vakken gevolgd: Doing theology, Vrijkerkelijke ecclesiologie, Spiritueel-liturgische vormen, Missie in context en Pionierend leiderschap. Met al die vakken die ze in het een halfjaar volgen, is het best veel leerstof. Dat kregen we ook terug als punt van aandacht - maar eerlijk gezegd is dat wel een beetje het Seminarium: binnen de minor die we voor andere onderwijsinstellingen aanbieden moeten we een bepaald aantal studiepunten invullen. Dat maakt het inderdaad best pittig." Marijn is blij met de positieve feedback op de leergemeenschap. "Ondanks dat het grootste deel van de minor digitaal was, werd dit aspect toch erg gewaardeerd. Daar hebben we zelf ons best voor gedaan, maar de studenten zelf zochten elkaar ook op, bijvoorbeeld via whatsappgroepen waarin ze contact hadden en tips uitwisselden. Mooi om te zien."

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC