Skip to main content

De lockdown en de kerk in kersttijd

Nieuws

17 december 2020

Afgelopen maandag heeft premier Rutte een lockdown voor Nederland afgekondigd die in elk geval tot en met 19 januari duurt. Wat betekent dit voor de zondagse diensten en de geplande kerstvieringen in de kerken?

We hebben gemerkt dat de nieuwe verscherpte maatregelen de raden van gemeenten voor dilemma’s plaatsen over het wel of niet door laten gaan van de zondagse diensten en de geplande kerstvieringen. Daarbij kunnen binnen gemeenten verschillende opvattingen bestaan, dus het is niet eenvoudig om hierover een besluit te nemen. Vanuit verschillende gemeenten hebben we dan ook vragen gekregen voor advies hierover.

Advies Unie-ABC

Als Unie-ABC hebben we onze gemeenten steeds geadviseerd om de richtlijnen van de overheid te volgen, met daarbij in ons achterhoofd dat de maatregelen bedoeld zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, de kwetsbaren in de samenleving te beschermen en het personeel in de zorg te ontlasten. We adviseren dan ook nu om bij voorkeur alleen online diensten te houden, en voor wie toch fysiek bij elkaar wil komen, dit met niet meer dan dertig personen te doen en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen rond anderhalve meter afstand, desinfectie en registratie van aanwezigen te volgen.

Overleg kerk en overheid (CIO)

Inmiddels heeft het CIO (overlegorgaan tussen kerk en overheid) opnieuw gesproken met minister Grapperhaus over wat de nieuwe maatregelen voor de kerken betekenen. De conclusies uit dat overleg vindt u in deze brief van de voorzitter van het CIO.

Wat kan wél?

Velen zullen zich erop hebben verheugd om volgende week op de een of andere manier het kerstfeest in de gemeente te vieren. De gemaakte plannen afgelasten of aanpassen is daarom een moeilijk besluit. Het is echter mooi te zien dat gemeenten ook zoeken naar wat wél kan. We geven u hieronder een paar initiatieven ter inspiratie door:

  • Een gemeente vraagt haar leden om aan te geven wie ze het echt zouden gunnen om deze kerst in de dienst aanwezig te zijn (als één van de dertig).
  • Andere gemeenten zetten een telefoonboom op voor de kerstmorgen, zodat iedereen even contact met een ander heeft.
  • Weer een andere gemeente organiseert een streamdienst samen met andere kerken in de woonplaats.
  • Lees ook een nieuw blog van Oeds Blok, onze coördinator gemeentestichting, over een bijzondere Engelenactie in zijn wijk in Amersfoort.

We bidden alle raden van gemeenten veel wijsheid en inspiratie toe om in deze bijzondere tijd het kerstfeest vorm te geven!