Skip to main content

Pioniersplek Burgum wordt zelfstandig

Gemeenten

19 december 2023

Op een stormachtige avond, in de herfst van 2019, kwam de Vrije Baptisten Gemeente Nehemia Dokkum bijeen voor een stemronde. Ter stemming lag een voorstel om een tweede gemeente te starten in Burgum, zo’n twintig kilometer verderop. Een revisieproces, van ruim een jaar, lag achter ons en de gemeente was aan zet. Met 89,9% van de stemmen gaf de gemeente de raad het mandaat om drie jaar lang mensen, middelen en financiën ter beschikking te stellen om een dochtergemeente te stichten.

Fast forward zijn we nu vier jaar verder en is de VBG Burgum geboren én uitgegroeid van een handvol enthousiastelingen tot een gemeente waar zo’n 100-120 mensen zich geestelijk thuis voelen. Het gros van de leden en bezoekers is tussen de 20 en 50 jaar oud met een mooi kinder- en jeugdwerk tot gevolg. Per 1 januari 2024 zullen we zelfstandig verdergaan en onder de moedervleugels van Dokkum vandaan kruipen.

Ups & downs

Het waren vier jaren van ups & downs. Beginnen met een kerkplant tijdens een pandemie kent zijn uitdagingen. Twee keer preken op een dag, ’s ochtends in Dokkum en ’s avonds in Burgum was pittig. De scepsis, om in tijden van secularisatie iets nieuws te beginnen, voel- en hoorbaar in dorp en regio. Toch staat er, dwars door alles heen, een mooie jonge gemeente die telkens zelfredzamer wordt met een eigen raad, kader én een parttime voorganger in dienst. Hoogtepunten waren de twee doopdiensten van afgelopen jaar waarvoor we het lokale zwembad afhuurden.

Behoefte aan lokaal

23 12 VBG Burgum1Lokaal actief zijn kent zijn voordelen. Een tijd terug ontmoette ik een jonge ondernemer. Laat ik hem Hans noemen. Hij stuurde een bericht via Linkedin: ‘Hey, doe jij ook 1-op-1 gesprekken? Ik ben zoekende qua geloof en zou graag met je in gesprek willen’. Ik kwam kort langszij, daagde hem uit om de diensten te gaan bezoeken. Twee maanden terug getuigde hij in het lokale zwembad over wat Christus in zijn leven heeft gedaan. Samen met nog vier anderen liet hij zich dopen en raakt hij nu o.a. betrokken bij het jeugdwerk. Inmiddels heeft hij een Bijbel gekocht voor zijn jongere broer, die de diensten ook bezoekt en ook zijn vriendin raakt nieuwsgierig naar de dingen van God.

Hans kon terecht bij een lokale gemeentestichter die in een lokale koffietent hem het evangelie kon uitleggen. De groei van bekering naar doop vond plaats in een nieuwe lokale kerkplant waar hij andere gelovigen leerde kennen uit zijn eigen dorp. Hij blijft doorgroeien, o.a. door onderdeel te zijn van een lokale huiskring.

Hans is voor mij levend bewijs dat er behoefte is aan (nieuwe) lokale kerken, zoals de VBG Burgum, in Nederland waarin het evangelie helder klinkt en er een plek is om met vallen en opstaan door te groeien. Daarom ben ik, naast het voorgangerschap in Burgum, betrokken bij European Christian Mission als katalysator kerkplanting.

Bijdrage van Unie-ABC

VBG Nehemia Dokkum had dit werk niet kunnen beginnen zonder de bijdrage van ons kerkgenootschap. Ook wij als VBG Burgum zijn Unie-ABC dankbaar dat ze ons werk mogelijk hebben gemaakt en daarmee hebben geïnvesteerd in Nieuw Leven voor Burgum.

Kees Postma, voorganger VBG Burgum / Katalysator kerkplanting European Christian Mission