Skip to main content

Zo vierde Emmen De Bron onze Wereldgebedsdag

Gemeenten

17 november 2023

Al sinds de Tweede Wereldoorlog vindt wereldwijd de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag plaats. Ook in Baptistengemeente De Bron in Emmen werd dit jaar weer meegedaan. Twee zusters schrijven erover.

"Vroeger hadden we een vrouwengroep in de gemeente, tot die door het ouder worden van de leden op een gegeven moment opging in een algemene ouderengroep. Wat we belangrijk vonden om te bewaren was de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag. Na de coronatijd hebben twee vrouwen uit de gemeente dit weer opgepakt. Vorig jaar begonnen we daarmee. Onze bijeenkomst bestaat uit een viering van ongeveer een half uur, waar na enkele liederen en een inleiding voor elk continent een kaars wordt aangestoken en er wordt gebeden voor dat continent. Aan het eind van de viering is er koffie en thee en krijgen alle deelnemers een klein presentje in de geest van het thema van de gebedsdag."

Ankie van Klinken en Aukelien Hunse

Over de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag

23 11 Gebedsdag in Emmen De Bron 2Elk jaar in november wordt de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag gehouden: overal in de wereld komen (baptisten)vrouwen bij elkaar om samen te bidden - of bidden ze ieder op hun eigen plek individueel mee. Er is elk jaar een thema en vanuit alle continenten worden gebedspunten aangedragen, die worden verzameld in een document. Zo bidden alle deelnemers voor de specifieke situatie van zusters, hun gemeenten en de landen waarin ze wonen. Het materiaal, inclusief een overdenking, wordt ook jaarlijks in het Nederlands aangeboden. Alle vrouwen(groepen) in de Unie-ABC-gemeenten worden uitgenodigd om op hun eigen plek mee te doen.
  • Lees hier meer over het vrouwenwerk binnen Unie-ABC