Skip to main content

Jaarlijkse ANBI-controle

Gemeenten

11 juli 2023

Zoals ieder jaar in de zomerperiode is het weer tijd voor de jaarlijkse ANBI-controles. 

Vrijwillige bijdragen en giften aan gemeenten met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De gemeente moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de jaarlijkse vermelding van de financiële cijfers op de eigen site. Unie en ABC helpen daarbij met groepsbeschikking, een model voor informatie op de site en een model voor controle door de kascontrolecommissie. 

Rond de zomerperiode gaan we met een aantal vrijwilligers alle gemeenten digitaal langs om te kijken of de gegevens op de website voldoen aan de ANBI-eisen. Dit doen we om te zorgen dat we als organisatie onze ANBI-status kunnen behouden en de giften ook de voor toekomst aftrekbaar blijven voor de belastingdienst.

Wat wordt er verwacht?

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun jaarcijfers en activiteiten intern controleren en publiveren op de website, zodat dit voor iedereen inzichtelijk is. Daarnaast is het bestuur van Unie-ABC verantwoordelijk voor de controle op de naleving hiervan. Daarom vragen wij gemeenten om een controle verslag te mailen naar unie-abc.nl. Dit document is, samen met meer uitleg rondom de ANBI-regels en de benodigde formulieren voor uw gemeente, terug te vinden op onze website.