Skip to main content

In memoriam: Wim Jansen

Gemeenten

03 maart 2023

Met verdriet nemen wij kennis van het feit dat Wim Janssen vrijdagochtend 3 februari 2023 ontslapen is. Hij heeft lange tijd gediend als oudste in de Parousia Gemeente Wijchen/Nijmegen. Hij is daarnaast een tijd lang bestuurslid geweest binnen ABC. Wij zijn hem zeer dankbaar voor het vele werk dat hij in onze gemeenschap heeft gedaan. 

Wim heeft zijn jeugd doorgebracht in Boxtel als 8e in een gezin van 12 kinderen. Na de Mulo wilde hij graag het onderwijs in, maar de vooruitzichten naar een baan waren toen slecht. Als tweede keus ging hij op zijn 18e naar de politieschool in Heerlen om “diender” te worden. Dat vond hij altijd een veel mooier woord dan politie agent. Van een baan was hij verzekerd  en na zijn diplomering kon hij aan het werk bij de Gemeente Politie Nijmegen. In Nijmegen was ook de start van zijn huwelijk met Antonet. Met wie hij drie kinderen kreeg: Erik, Bart en Lydia.

In 1982 ontdekt Wim dat God geen religie, maar een relatie wil met de mensen. Dit veranderde zijn leven. Toch werd hij zwaar beproefd toen Antonet ziek werd en kwam te overlijden en hij verder moest met drie jonge kinderen. Echter hij trouwde in 1993 met Wilma en toen bestond het gezin uit vijf kinderen. Hun liefdestaal was samen dingen doen.

Zo stonden ze ook samen in het geloof en wilden God dienen. God was de regisseur van hun leven. Wim heeft 41 jaar de Parousia-kerk gediend. Ze ervaarden een roeping om 24 uurs zorg op te starten voor hulpbehoevende ouderen in Ukraine. Dus gehoorzaamden ze en vertrokken voor vier jaar naar Beregowo. Terug in Nederland kwam er een jongenshuis op hun pad. Ze verhuisden weer, nu naar de Dennenstraat alwaar ze in 2,5 jaar tijd 21 jongens hebben opgevangen. Afgelopen september werden ze gevraagd voor weer een nieuw project. Zo gingen ze eind november naar Dubai om daar te dienen. Daar kreeg Wim zijn eerste klachten. Op 4 januari kwamen ze naar huis en op 3 februari overleed Wim thuis na een zeer kort ziekbed. Ook al waren het 3 moeilijke weken, het zijn ook hele waardevolle weken geweest.

"Wij zijn dankbaar voor het leven van Wim en hebben hem toevertrouwd aan zijn Schepper. We zullen hem ontzettend missen!"

  • De familie

“Wim heb ik mogen ontmoeten nadat hij vanuit een roeping contact legde met voorgangers in het zuiden. Trouw als hij was, kwam hij elke keer op het juiste moment binnen; juist als in 'op tijd', maar ook wanneer hij nodig was. Wim was een warme persoonlijkheid, trouw, meegaand en bemoedigend; hij wist je altijd te steunen vanuit het Woord. Ik ben de Heer dankbaar voor de tijd die ik met hem heb mogen doormaken.”

  • Nick Brink, voorganger EBG Valkenswaard

"Wim Janssen herinner ik mij als een enthousiaste kerkleider. Hij was er altijd. Hij was een actief en betrokken deelnemer aan leiders bijeenkomsten in de regio zuid. En altijd bereid om mee te denken wat kerken en kerkleiders in het zuiden nodig hadden. Op Wim kon je bouwen, hij was loyaal en je kon met hem lachen."

  • Jonathan Schouten, oud-regio-coördinator zuid-Nederland

“Als aanvulling nog een kleine anekdote die volgens mij veel over Wim vertelt: we kwamen met de leiders van het zuiden vaak bijeen in het huis van een bepaalde voorganger. Een van de tienerkinderen van deze voorganger zit in een rolstoel en was vaak ook aanwezig als we binnenwandelden. Wim had altijd oog voor deze tiener. Luchtig, open en met veel humor; iemand echt zien en contact maken – dat was Wim ten voeten uit wat mij betreft. Ik bewonderde hem daarvoor.”

  • Christiaan Bakker, regio-coördinator zuid-Nederland