Skip to main content

Impressie afscheidsdienst baptisten Den Haag

Gemeenten

13 april 2022

Zondag 27 maart 2022, de vierde zondag in de Veertigdagentijd, halverwege op weg naar Pasen, is het tijd om ons te verheugen op wat komen gaat. 'Laetare, Verheug U' heet deze zondag dan ook. Juist op deze zondag kwam de Haagse gemeente met vele gasten in een volle Mirtekerk bij elkaar voor de laatste viering. Eén van de vele paradoxen op deze bijzondere middag. Eén van de oudste Unie-gemeenten in Nederland ziet na 130 jaar geen kansen meer om door te gaan en heeft, na een periode van jaren wikken en wegen en zoeken naar oplossingen, besloten de Mirtekerk te verkopen en de gemeente te ontbinden.

Een trieste aanleiding voor een middag die ook vol was met het vrolijke weerzien van oud-gemeenteleden, voorgangers, vrienden en bekenden van soms lang geleden. Gasten namens Unie-ABC en ook gasten van de christelijke gemeente die de Mirtekerk gekocht heeft (C3) en die enthousiast vertelden over hun plannen als gemeente en met Moerwijk, de wijk waar de Baptistengemeente vanaf 1967 was gevestigd.

130 jaar baptisten in Den Haag

Een middag vol verhalen over 130 jaar baptisten in Den Haag. De vele goede herinneringen, al die zusters en broeders die zegenrijk werk mochten doen. Er is veel om voor te danken. Er zijn nieuwe gemeenten gesticht: in Scheveningen, Zoetermeer en Delft. Er is veel geïnvesteerd in het Uniewerk en in het Seminarium. De gemeente is op allerlei wijzen actief geweest in de wijk, in Moerwijk. Ooit ontstond vanuit ‘Zusterhulp’ het werk voor Tabitha, nu een woon-zorgcentrum. Interkerkelijke samenwerking werd altijd belangrijk geacht. En dan toch nu het einde van deze gemeente. Hoe bestaat het?

We keken ook in de spiegel. Wat is niet goed gegaan? Wat hebben we als gemeente en als leiders van de gemeente niet gezien? Of misschien niet gedurfd of geloofd?  We namen tijd voor rouw en verdriet.

Geworteld in de liefde

22 03 Afscheidsdienst Den Haag02Efeze 3: 14-19 stond centraal in de prediking van ds. Wout Huizing . De groei en bloei van de gemeente kon plaatsvinden in het besef dat onze basis ligt in het feit dat we geworteld zijn in de liefde van Christus.  Ondanks de grote diversiteit die de gemeente door al de jaren heen kenmerkte, hield dit besef ons samen en bemoedigde ons. Diversiteit wordt dan tot zegen.

Met het verdwijnen van de gemeente is deze worteling in de liefde niet weg. We kunnen deze zien als een belofte dat God meegaat waarheen we ook gaan. We zullen, zoals wijlen Olof de Vries (oud- rector van het seminarium en oud-voorganger van de Baptistengemeente Den Haag) zei: altijd weer nieuwe oefenplaatsen voor de liefde vinden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Herman de Boer

Foto links: Sjaak Verboom
Foto rechts: Herman de Boer