Skip to main content

Voorgangers over de Psalmen Challenge

Gemeenten

21 januari 2022

In de Maand van de Bijbel, een jaarlijks initiatief van verschillende christelijke organisaties, zijn ook acht Baptisten- en CAMA-gemeenten gestart met een Bijbelse uitdaging: de Psalmen Challenge. Met een dagelijkse podcast gaan de voorgangers met hun gemeenteleden én met wie verder mee wil doen in een half jaar tijd door alle 150 Psalmen heen.

Symfonie van het hart

De betrokkenen hebben het project de titel ‘Symfonie van het hart’ meegegeven: “We willen mensen helpen het Woord van God te ontdekken in de Psalmen, maar ook de taal van hun eigen hart en de stemmen van de traditie: bij elkaar worden die een symfonie voor het leven”, legt Teun van der Leer, voorganger van CAMA Parousia Woerden, uit. “De Psalmen vormen voor mij persoonlijk een voortdurende onderstroom in mijn leven en ik vind het een prachtige uitdaging om die symfonie van het hart samen verder te verkennen.”

Onbekende Psalmen

“Een aantal Psalmen kennen we goed, maar er zijn er ook heel wat die heel veel te zeggen hebben, maar waar we nooit echt goed naar kijken. Dat gaan we nu wel doen,” vult Marco de Vos van Baptistengemeente De Bron in Emmen aan. “Dat maakt het spannend.” Remko Ongersma van Baptistengemeente Enschede verwacht daar ook veel van: “Juist omdat de Psalmen zo ongelooflijk rijk zijn, haal je er elke keer weer iets nieuws uit als je erin graaft. Daarom ben ik niet alleen benieuwd naar mijn eigen nieuwe vindingen, maar vooral ook naar die van mijn collega’s.”

Favorieten

Alle predikanten die een bijdrage leveren houden van de Psalmen. “Voor mij zijn ze zo prachtig omdat ze Gods Woord zijn en tegelijkertijd geschreven en gezongen door echte mensen, mensen zoals jij en ik”, zegt Regien Smit, voorganger van Baptistengemeente Silo in Utrecht. Opmerkelijk is dat desgevraagd Psalm 130 verschillende keren wordt genoemd als favoriet: een eerlijke, hoopvolle Psalm, vinden Thijs Tichelaar van de baptisten in Midden-Betuwe en Harold ten Cate van Zuidwest-Friesland. Een Psalm ook die in het Stadsklooster Arnhem dagelijks wordt gelezen en gebeden, vertelt Ingeborg te Loo, docent aan het Baptisten Seminarium, die daar woont: “Mijn ziel verlangt naar de Heer! Die Psalm gaat zo al jaren in mijn leven mee en is helemaal onder mijn huid gaan zitten.”

Justitiepredikant Saskia Tichelaar houdt van Psalm 103, “omdat daarin zo prachtig naar voren komt dat Gods goedheid veel langer duurt en veel sterker is dan zijn toorn.” En Peter Kruijt van de Baptistengemeente Amersfoort noemt Psalm 63, “waarin David ons leert dat de liefde en trouw van God beter zijn dan alles wat het leven te bieden heeft”.

Maar de Psalmen Challenge begint natuurlijk met Psalm 1, de favoriet van Marco Wittenberg, voorganger van de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn Noord: “Met name dat gedeelte waarin staat dat als je je verdiept in Gods Woord, je zult zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Een aanmoediging om hier serieus mee aan de slag te gaan.”

Aanhaken

De Psalmen Challenge is inmiddels begonnen, maar wie wil kan gemakkelijk nog aanhaken, want alle bijdragen (podcasts en uitgeschreven teksten) en een leesrooster zijn terug te vinden op www.symfonievanhethart.nl