Skip to main content

Gesprek in Katwijk: 'Corona in de kerk'

Gemeenten

23 juli 2021

Hoe ga je in de kerk om met lastige thema’s zoals corona? Baptistengemeente Katwijk koos ervoor om de verbinding te zoeken met gemeenteleden en hierover open in gesprek te gaan tijdens de bijeenkomst ‘Corona in de Kerk’.

Er was een gevarieerd sprekerspanel uitgenodigd die met elkaar in gesprek ging naar aanleiding van kritische vragen uit de gemeente. Tussendoor waren er filmpjes van gemeenteleden te zien die op een ingrijpende manier met corona te maken hadden gekregen.

Verscheidenheid

Er waren zo’n veertig bezoekers naar de gespreksavond in Tripodia gekomen. Via de livestream keken er ook nog een paar honderd gemeenteleden mee. Op het podium zat het panel dat bestond uit oud-voorganger Simon van Groningen, theoloog Henk Bakker en oud-Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. Al bij de introductie was snel duidelijk dat deze heren lang niet over alles hetzelfde dachten. Voor de organisatie van de avond was juist deze verscheidenheid van sprekers een mooie afspiegeling van de verschillende denkbeelden die ook in deze kerk leven.

21 07 Katwijk Corona in de Kerk

Loyaliteit aan de overheid?

Hoe loyaal dien je als kerk te zijn aan de overheid als het gaat om de maatregelen? Volgens Henk Bakker heel loyaal. Hij legde uit aan de hand van Jeremia 29 dat we als kerk in ballingschap verkeren en daarom loyaal moeten zijn aan de cultuur waar we ons in bewegen. Simon van Groningen koos juist Jeremia 28 als onderbouwing voor zijn sombere toekomstscenario. Het maakt bij Van Groningen het uitzien naar de wederkomst des te sterker. Volgens Bakker kon het nog wel even duren voordat het einde gekomen is. Eppo Bruins was als kamerlid medeverantwoordelijk voor het overheidsbeleid en constateerde dat Hugo de Jonge en Mark Rutte ook hele gewone mensen zijn die eigenlijk niet capabel waren voor een pandemie van deze omvang. “Niemand was hierop voorbereid. Eigenlijk zijn we allemaal maar kleine krabbelaars.”

Met respect

Ondanks de verschillende standpunten, ook in de zaal, kijken de organisatoren op een bijzonder geslaagde avond terug. "Er werd met respect naar elkaar geluisterd. Ook vanuit de livechat kwamen positieve geluiden dat dit thema op deze manier bespreekbaar was gemaakt." Voorganger Jaap Ketelaar sloot de avond af. Wat hem betreft was dit een bijzondere oefening van iets dat vaker op deze manier zou moeten plaatsvinden. “We hebben ook in de kerk te maken met tegengestelde meningen over bepaalde thema’s en dat kan leiden tot polarisatie. Als we ervoor kiezen om vanuit verbinding onze verschillen te waarderen en bespreken, kunnen we samen afgewogen onze weg vinden in een tijd die steeds ingewikkelder wordt. Dat vraagt moed en oefening, maar blijkt absoluut de moeite waard.”

De avond is hier terug te kijken.