Skip to main content

Nieuwe richtlijnen coronavirus voor kerken

Gemeenten

07 oktober 2020

Kerkorganisaties en minister Grapperhaus hebben alsnog nieuwe corona-afspraken gemaakt die aansluiten bij de regels die voor de rest van de samenleving gelden: maximaal dertig bezoekers in de kerkdienst en niet zingen.

Achtergrond

Bij de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 29 september werd nog aangegeven dat kerken onder de uitzonderingen vielen waar het de nieuwe maximale groepsgrootte betrof. Religieuze organisaties hebben een uitzonderingspositie door de vrijheid van godsdienst die in de Grondwet is vastgelegd. Sinds de eerste golf van de coronacrisis houden kerkelijke organisaties via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) echter nauw contact met minister Grapperhaus en zijn er steeds op vrijwillige basis afspraken gemaakt om de aangesloten kerken op te roepen verantwoordelijk om te gaan met deze vrijheid en hun bijdrage te leveren aan het bestrijden van het coronavirus. 

Na maatschappelijke ophef over een kerk die op zondag met honderden leden bijeenkwam en ook zong, was er maandag 5 oktober opnieuw overleg tussen de kerken en Grapperhaus. De kerkorganisaties, waarbij Unie en ABC vertegenwoordigd zijn via MissieNederland, hebben met Grapperhaus afgesproken hun aangesloten kerken op te roepen voorlopig nog maximaal dertig bezoekers te ontvangen voor een kerkdienst en niet (meer) te zingen. Tevens staat in een communiqué dat het gebruik van mondmaskers wordt aanbevolen. 

Algemene regels groepsgrootte

Vanaf 29 september geldt in het hele land dat groepen die binnen bij elkaar komen uit maximaal 30 mensen mogen bestaan, voor buiten geldt een maximum van 40 personen. Gezelschappen mogen uit maximaal 4 personen bestaan. Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten.

  • Lees hier alle aangescherpte overheidsregels. 

Adviezen voor kerken

Naar aanleiding van de nieuwe afspraken adviseren Unie en ABC de aangesloten gemeenten om met maximaal dertig personen (exclusief medewerkers) bij elkaar te komen en niet te zingen in de diensten.

Het praktisch toepassen van de regels is soms best ingewikkeld, maar de RIVM heeft op haar website een ‘generiek kader’ beschreven waarbinnen de overheidsregels moeten worden ingevuld. Klik hier om deze pagina te bekijken. Op basis daarvan geven wij hieronder een aantal handvatten voor gemeenten:

  • Het maximum aantal bezoekers van de dienst is 30 personen, exclusief medewerkers, maar inclusief eventuele kinderen in de kerkzaal.
  • Voor elke andere ruimte in het gebouw geldt opnieuw een maximum van 30 personen, dus ook voor kinder- en jeugdgroepen, waarbij kinderen tot 12 geen afstand hoeven houden, ook niet van de leiding, en jongeren tot 17 jaar geen afstand tot elkaar, maar wel tot de leiding.
  • Als meerdere ruimtes tegelijk worden gebruikt moet het voor het totaal aantal mensen in het gebouw mogelijk blijven om ook in de looproutes, gangen en toiletten anderhalve meter afstand te houden.
  • Ook moet in elke ruimte volgens de richtlijnen worden geventileerd en gelucht.
  • Het houden van Bijbelstudies, jeugdbijeenkomsten en kringavonden valt ook onder het belijden van het geloof, dus hiervoor gelden dezelfde regels als voor een religieuze bijeenkomst op zondag. Het heeft de voorkeur deze activiteiten in het kerkgebouw te houden, waar voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te houden en waar het evident is dat het om een religieuze activiteit gaat.
  • Voor alle bijeenkomsten blijft verder de regel van kracht dat volwassenen die niet tot een huishouden behoren anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. 
  • Alle basisregels met betrekking tot hygiëne en 'wat te doen bij gezondheidsklachten' blijven uiteraard voor iedereen gelden.
  • Op 1 oktober hebben secretarissen van Unie- en ABC-gemeenten een voorbeeldprotocol ontvangen over 'wat te doen bij besmettingen in de gemeente'. 

Ondanks de afspraken die het CIO met de minister heeft gemaakt, blijft gelden dat kerken vrijwillig aan de maatregelen meewerken. Unie en ABC adviseren, zoals gezegd, om de richtlijnen over te nemen, maar tegelijk is de situatie qua locatie, omvang van de gemeente en dergelijke voor elke gemeente verschillend. Wij raden aan om bij twijfel zoveel mogelijk in de geest van de overheidsregels te handelen.