Skip to main content

ANBI, UBO en eHerkenning

ANBI

Vrijwillige bijdragen en giften aan gemeenten met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De gemeente moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de jaarlijkse vermelding van de financiële cijfers op de eigen site. Unie en ABC helpen daarbij met groepsbeschikking, een model voor informatie op de site en een model voor controle door de kascontrolecommissie. 

ANBI-gegevens gemeenten zonder website

Sommige Unie-ABC-gemeenten hebben (nog) geen eigen website. Zij publiceren jaarlijks hun ANBI-gegevens op onze website.

  • Kijk hier voor een overzicht.

UBO

Sinds maart 2022 zijn ruim 1,5 miljoen Nederlandse bedrijven en organisaties verplicht om bij de Kamer van Koophandel hun UBO’s te registreren. UBO’s (ultimate beneficial owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Lokale gemeenten krijgen op twee manieren met de UBO te maken: bij de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK), en daarnaast zijn banken en financiële instellingen verplicht hiernaar te vragen.

  • Lees er hier meer over

eHerkenning

Gemeenten zullen regelmatig zaken moeten doen met instellingen zoals UWV, Belastingdienst en Stadskantoor, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een gratis VOG (Verklaring Omtrend Gedrag). Dat kan alleen als de gemeente eHerkenning heeft, zeg maar een DigiD voor kerkelijke organisaties. Deze moet per gemeente worden aangevraagd. Het Unie-ABC-kantoor helpt daarbij.

  • Lees er hier meer over.