Skip to main content

Pionieren

"De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."

Mattheus 9:37

De kerk staat voor een grote uitdaging in onze veranderende cultuur. Hoe kunnen wij het goede nieuws van Jezus Christus en van zijn koninkrijk vandaag belichamen en delen?

Deze vraag zet het pionieren met gemeentestichting en durven expirimenteren vanuit bestaande gemeenten hoog op de agenda. Met als motto: Durven experimenteren!; Daarom hebben baptisten in Nederland pionieren en gemeentestichting benoemd als speerpunt.

Kijk rond op deze pagina om te zien wat voor jou van belang is. Benieuwd naar wat baptisten doen in pioniersplekken? Heb je verlangen om te pionieren en zoek je hulp? Meer weten over visie? Als gemeente behoefte aan advies? Welkom!