Skip to main content

Algemene Ledenvergadering in Kampen

24 05 Zicht op Kampen

Op 24 mei 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC plaats in het gebouw van de Baptistengemeente Kampen. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze dag en kunt u zich (onderaan) hiervoor aanmelden. 

U kunt de ledenvergadering bezoeken als afgevaardigde of als gast/bezoeker. Alle afgevaardigden met stemrecht op de algemene ledenvergadering moeten worden aangemeld door de secretaris van de gemeente. 

Het programma:

12.00 - 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en broodjes
13.00 - 14.30 uur Interactieve leersessies
14.30 - 15.00 uur Pauze en ontmoeting
15.00 - 15.45 uur Viering met muziek en spreker, geleid door Maurits Luth
15.45 - 16.30 uur 1e vergaderblok
16.30 - 17.00 uur Pauze en ontmoeting
17.00 - 18.00 uur 2e vergaderblok
18.00 - 19.00 uur Maaltijd en ontmoeting

Interactieve leersessies

Bij uw aanmelding kunt u als deelnemer aangeven aan welke interactieve leersessie u mee wilt doen. Hieronder vindt u een kort overzicht, uitgebreidere informatie is terug te vinden in het ALV-handboek. 

 1. Voorgangersworkshop "Beroepsethiek en sociale veiligheid na #MeToo". 
 2. Voor voorzitters en leidingsgevenden; werken aan een gezonde gemeente
 3. Voor secretarissen en penningmeesters
 4. Leren over pastoraat
 5. Gemeentestichting en missie

Agendapunten Algemene Ledenvergadering

Op de vergadering zullen we volgende agendapunten besproken worden:

 • Jaarrekening en jaarverslag
 • Nieuwe werkorde College van Beroepbaarstellingen
 • Voorganger richtlijnen
 • Seminarium Missieplan 2024-2026
 • Bestuursleden en personeel
 • Presentatie Unie-ABC Magazine

Meer achtergrondinformatie vindt u in het ALV-boek. Deze is per mail naar alle secretarissen verzonden en is hier online in te zien. 

Aantal afgevaardigden per gemeente

De Unie-ABC regels voor het (maximaal) aantal afgevaardigden zijn als volgt:

 • Voor het eerste honderdtal leden of een gedeelte daarvan: twee vertegenwoordigers.
 • Telt de gemeente meer dan honderd leden, dan kan die gemeente voor elk honderdtal meer of een gedeelte daarvan één extra vertegenwoordiger afvaardigen met een maximum van vijf extra vertegenwoordigers (dus totaal maximaal zeven afgevaardigden).

Aanmelden

Zoals hierboven vermeldt kunt u zich dus (laten) aanmelden als afgevaardigde door uw secretaris, of uzelf aanmelden als gast, voorganger, lid van een werkgroep, student et cetera. 

Zowel secretarissen als gasten kunnen gebruik maken van het aanmeldformulier. Hierop kunnen per keer maximaal 5 afgevaardigden aangemeld worden. 

Vergaderstukken

U kunt hier de verschillende vergaderstukken downloaden: