Skip to main content

Inspiratie over kerkmuren heen – Samen de toekomst in!


Geschreven door Robert Bezemer

24 maart 2023
Geplaatst op 24 maart 2023

We hebben alle reden om God dankbaar te zijn. Ik ben dankbaar voor de regio-ontmoetingen die de afgelopen weken zijn geweest. Dankbaar voor de jaarlijkse leidersconferentie deze week. Dankbaar voor de stappen die we mogen zetten naar het samengaan van Unie en ABC, wat nu heel dichtbij komt. En van daaruit dankbaar voor de mogelijkheid om steeds meer vooruit te kunnen gaan kijken als één geloofsgemeenschap.

Regio-ontmoetingen

De zes regio-ontmoetingen waren zegenrijk, de ontvangst gastvrij. Zelf was ik bij twee avonden; ik kan ze iedereen aanbevelen. Het is goed om over de eigen kerkmuren heen God te eren, naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen en met elkaar te bidden. Ieder die betrokken is bij de gemeente, is welkom; regio-ontmoetingen zijn niet beperkt tot voorgangers of leiders in de gemeente. We zien dat er langzaamaan steeds meer mensen op af komen, en dat is mooi, goed en zegenrijk. Alvast welkom in het najaar!

Leidersconferentie

Deze week vond de jaarlijkse leidersconferentie plaats. Voorgangers en leidinggevenden in de gemeenten uit het hele land kwamen bij elkaar. Zo goed om de ruimte te hebben om elkaar dieper te spreken, te bemoedigen, voor elkaar te bidden, ons te verootmoedigen, samen God de eer te zingen! Ik ben zelf geen voorganger of leidinggevende in een gemeente, maar wel op een bepaalde manier voor de hele geloofsgemeenschap. Ik zie voorgangers met een groot hart voor hun gemeente, die grondig doordenken hoe zij hun bediening vorm geven. Zij gaan soms door moeilijke tijden of zelfs door conflictsituaties. Zij voelen een grote verantwoordelijkheid voor hun gemeenten; zij zoeken en vinden bij elkaar steun en richting. De gesprekken op deze conferentie hebben me ervan doordrongen hoe belangrijk het is om als (leidinggevenden van) gemeenten onze voorgangers en geestelijk leiders hoog te achten. We mogen soms wel wat voorzichtiger met hen omgaan dan we gewend zijn.

ALV en toekomst

Op de Algemene Ledenvergadering (12 mei) willen we graag een besluit nemen over de fusie van Unie en ABC. Ik zie ernaar uit om daarna steeds minder ‘naar binnen te kijken’, denk aan statuten, formuleringen, harmonisatie van allerlei zaken, contributie, enz. Dan kunnen we juist steeds meer vooruit gaan kijken en op ontmoetingen zoals ALV’s en regio-avonden elkaar inspireren, bemoedigen en ondersteuning bieden. Spreken over het perspectief dat we als ca. 140 gemeenten in Nederland hebben, over onze taak en plaats in ons land. Nadenken over hoe we elkaar kunnen dragen, en kunnen uitreiken naar de vele zustergemeenten buiten ons land in benarde situaties (actueel denk ik aan Syrië, Turkije en Oekraïne). De samenwerking met CAMA Zending verder vorm geven, of zelfs ‘uitbuiten’. De waardevolle conferenties en programma’s vanuit het seminarium (nog) duidelijker zichtbaar maken. Onder dit soort zaken wil ik de komende maanden / jaren graag mijn schouders zetten: een feestelijk en inspirerend samengaan en bouwen aan onze gemeenschap, onder leiding van onze Heer Jezus Christus!

Inspiratie over kerkmuren heen – Samen de toekomst in!