Skip to main content

Student aan het Seminarium - Verkeerde opleiding?


Geschreven door Matthijs van der Kruk

14 juni 2022
Geplaatst op 14 juni 2022

Help! Ik heb de verkeerde opleiding gekozen!

Althans, daar lijkt het op.

Welke wegTijdens het vak met de nogal fantasieloze naam 'Gemeentepraktijken', zijn we onder andere bezig met wat de Engelsen discerning the mind of Christ noemen. Vrij vertaald betekent dit zoiets als: Gods wil ontdekken door te luisteren naar de verschillende geluiden waardoor Hij spreekt.

En dat valt niet mee! Want welk element in welk geluid laat daadwerkelijk iets van the mind of Christ zien? En als ik het idee heb iets van Gods wil ontdekt te hebben, wat moet ik dan met iemand die daar heel anders naar kijkt?

Makkelijk

Ongeveer gelijktijdig met de start van dit zeer interessante vak kreeg ik een flyer in handen gedrukt van een bijbelschool die stelde: ‘Geestelijk groeien was nog nooit zó makkelijk!’ Na het volgen van deze opleiding zou ik onder andere in staat zijn Gods stem te verstaan en zou mijn denken vernieuwd zijn, zo beloofde de flyer. Precies wat ik nodig heb om voortaan niet meer zo te hoeven tobben met het ontdekken van Gods wil!

Als ik dit zo tot me laat doordringen, vraag ik me af waarom we tijdens 'Gemeentepraktijken' zo moeilijk doen.

Vallen en opstaan

StuderenDiscerning the mind of Christ volgens het Baptisten Seminarium, is een lange weg van zoeken, luisteren, lezen, bidden, bestuderen, overleggen en uitproberen. In dit proces leren we in gesprek te zijn met onszelf, met de Schrift, met medegelovigen, met de geschiedenis, met de cultuur en met welke andere relevante bron ook maar die ons iets kan leren over de komst van het Koninkrijk van God.

Heb ik de verkeerde opleiding gekozen? Missen we op het Seminarium een essentieel element waardoor geestelijk groeien een moeizaam proces van vallen en opstaan is? Ligt er ergens een eenvoudige tool voor het grijpen die geestelijk groeien ‘makkelijk’ kan maken?

Goede keuzes

Eén van de toffe elementen van dit vak is de link met de praktijk. Als studenten mogen we over de schouders van een gemeente meekijken die op dit moment bezig is met een proces van zoeken naar Gods wil in hun specifieke situatie. Daar – en in zoveel andere van onze kerken en gemeenten – blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Er blijken geen ‘makkelijke’ manieren te bestaan om ingewikkelde kwesties snel af te handelen op een manier waardoor de gemeente ook daadwerkelijk iets heeft ervaren van het Koninkrijk van God.

En dat stemt nederig.

Ook in de Bijbel zie ik gelovigen worstelen met het maken van goede keuzes. Discerning the mind of Christ is nooit makkelijk geweest en zal dat ook niet worden, zolang Gods Koninkrijk nog niet in al haar volheid is geopenbaard bij Christus’ komst.

Matthijs van der Kruk bij blogTot die tijd mogen we ons oefenen in een leven van onderscheiden wat van God is en wat niet. En volgens mij heb ik het voorrecht om te studeren aan een instituut dat de (baptisten)gemeenten daar heel goed bij kan helpen.

Ik denk dat ik toch nog maar een jaartje blijf.

Matthijs van der Kruk begon in september 2020 als student aan het Baptisten Seminarium. In een serie blogs vertelt hij wat hij in de loop van zijn studie zoal meemaakt.

Student aan het Seminarium - Verkeerde opleiding?