Skip to main content

Student aan het Seminarium - Eerste jaar voorbij


Geschreven door Matthijs van der Kruk

16 juni 2021
Geplaatst op 16 juni 2021

En dan zit mijn eerste collegejaar aan het Baptisten Seminarium er alweer bijna op. Ongelooflijk hoe hard de tijd gaat en wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden!

Welgeteld één keer ben ik in het Baptist House in Amsterdam geweest en de overige studiedagen bracht ik door in Ede (fantastisch; op de fiets naar college!) of in een soort kooi bij mij thuis, die afwisselend dienst doet als washok, logeer- en studeerkamer. Nu moet ik zeggen dat het met dat ‘kooigevoel’ meestal wel meeviel; de online colleges werden met veel inzet en creativiteit zo vormgegeven dat er veel interactie mogelijk was met medestudenten en de docent. Ook merkte ik dat mijn studiehok steeds meer dienst ging doen als ‘binnenkamer’. Op de een of andere manier begon ik me thuis te voelen in de rust van het alleen-zijn.

                  "Zoveel is mij wel duidelijk geworden: studeren aan het                 
                   Baptisten Seminarium is niet uitsluitend een zaak van het hoofd"

Maar het hoogtepunt van het afgelopen cursusjaar vond toch echt plaats te midden van een aantal prachtige mensen-van-vlees-en-bloed die tijdens een retraitedag in het kader van het vak spiritueel-liturgische vorming samen kwamen om God te zoeken. Want zoveel is mij inmiddels wel duidelijk geworden: studeren aan het Baptisten Seminarium is niet uitsluitend een zaak van het hoofd. Steeds weer werd ik de afgelopen maanden uitgedaagd om een spade dieper te steken: wat doet deze kennis met mijn geloof? Welke invloed heeft dit stukje theologie op mijn dagelijkse omgang met God en mijn medemensen?

Tijdens de retraite werden we een dag lang ondergedompeld in een bad van stilte, kleine vieringen, contemplatie en geloofsgesprek.

In het kader van dit laatstgenoemde onderdeel werden we – ongeveer zoals de discipelen – twee aan twee de wereld in gezonden. Wij echter niet om het koninkrijk te verkondigen, maar om de tijd te nemen voor elkaars geloofsbiografie. Ik had het voorrecht deze gesprekswandeling te mogen maken met een medestudent die ik tot dat moment slechts zeer oppervlakkig kende, maar met wie ik gedurende het gesprek een diepe verbondenheid ervoer. Het is heel bijzonder om je verhaal te doen bij iemand die je niet goed kent, maar die wel een en al oor is en doorvraagt op de punten waar het spannend wordt. We kwamen – ik zou haast zeggen: uiteraard – veel te laat weer terug bij de Goede Herderkerk en ik had toen een belangrijke les geleerd: rust en ongestoorde aandacht zijn essentieel voor je geestelijk leven.

                  "Rust en aandacht zijn essentieel voor je geestelijk leven"

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me dit van tevoren niet had voorgesteld bij mijn studie aan het Seminarium; theologie had voor mij toch vooral te maken met diep nadenken, veel cognitieve activiteit en desnoods feiten stampen! Maar wat ben ik blij met juist deze les, omdat ik meer ben dan een hoofd op benen!

Matthijs van der Kruk bij blogBinnenkort een slotdag en daarna lekker op vakantie met – dat neem ik me voor – tijd voor retraite. En dan in september er weer flink tegenaan: de reis om de wereld die ik dan toch echt zal moeten gaan maken om in het Baptist House in Amsterdam te komen, heb ik er heel graag voor over!

Matthijs van der Kruk begon in september 2020 als student aan het Baptisten Seminarium. In een serie blogs vertelt hij wat hij in de loop van zijn studie zoal meemaakt.

 

Student aan het Seminarium - Eerste jaar voorbij